İstanbul Tabip Odası’nda seçim zamanı! Prof. Dr. Okan Toygar: Kara propagandaya inat DKG’ye oy vermeye davet ediyoruz

İstanbul Tabip Odası’nın iki yılda bir yaptığı seçimli genel kurulu, 4-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Seçimlerde mevcut oda yönetiminde olan Demokratik Katılım Grubu’nun yanı sıra Değişim Grubu, Türk Hekimleri Birliği ve Çağdaş Hekimler Grubu yarışacak.

Demokratik Katılım Grubu’nun Yönetim Kurulu adaylarından seçim öncesi gazetemize konuştu. Toygar’ın değerlendirmeleri şöyle:

“İTO seçimleri her dönemde hekimlerin, kamuoyunun ve siyasi iktidarların ilgisini çekmiştir. Dört ayrı listenin katılacağı bu seçim, meslek odalarını ele geçirmeye çalışan otoriter rejime engel olmak için ayrı bir önem taşıyor.

Mevcut oda yönetiminde olan Demokratik Katılım Grubu (DKG), 25 yıldır İTO yönetimini sürdüren bir gruptur. Devraldığımız gelenek Nusret Fişek’in, Erdal Atabek’in, Füsun Sayek’in, Türkan Saylan’ın, Coşkun Özdemir’in, Ata Soyer’in geleneğidir.

Ahmed Arif, “Tütün işçileri yorgun / Ama yiğit / Pırıl, pırıl namuslu” der “Yalnız Değiliz” isimli şiirinde. İşte DKG’nin her bir üyesi, yüzlerce gönüllüsü, çalışanı da o işçiler gibidir. Yıllardır hastane bahçelerinde, meydanlarda, sokaklarda ellerinde pankartlarıyla yürüyen, hekim cinayetlerini protesto etmek için polis barikatlarını yıkıp geçen onlardır.

Meslektaşları, sağlık çalışanları, hastaları içindir bu özveri.

5 Mayıs’ta yapılacak olan seçimde, çeyrek asırdır hekimlerin özlük hakları ve halkın sağlık hakkı için yapılan yüzlerce çalıştay, eylem ve basın açıklaması görmezden gelinerek “İTO’nun siyaset dışında bir şey yapmadığı, hekim sorunlarıyla ilgilenmediği” söyleniyor!

Amaç kara propaganda yaparak, algı oluşturarak oy devşirmek.

DKG’nin siyaset yaptığı doğrudur.

Yapılan siyaset, Türkiye sağlık sistemindeki tüm sorunların temelinde yatan neoliberal politikalar ve buna bağlı olarak uygulanmakta olan “sağlıkta dönüşüm” projesine karşı olmaktır.

Siyasetimiz; özel hastane zincirlerini elinde bulunduran sermaye gruplarına karşı meslektaşlarımızın haklarının gasp edilmesine karşı çıkmak, kamucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, devletin sağlığa ayırdığı bütçenin arttırılması yönünde iktidarı uyarıcı çalışmalar, eylemler yapmaktır ve çalışan ve emekli hekimlerin emeğine sahip çıkmaktır.

Siyasetimiz; özel hastanelere kâr getirecek tedavi edici uygulamaların değil, koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve basamaklandırılmış, ücretsiz, nitelikli, eşit bir sağlık sistemi inşa etmektir.

Ve siyasetimiz; AKP’nin sağlıkta şiddeti körükleyen politikalarına karşı çıkmaktır.”

“DKG 1923 AYDINLANMASINDAN YANADIR”

TTB’nin bir meslek örgütü olduğu kadar demokratik kitle örgütü de olduğuna dikkat çeken Toygar, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Sağlığın sosyal belirleyicileri olan yoksulluk, eğitim, savaş, ekolojik yıkım, ulaşım, barınma-beslenme ve daha pek çok kavramla ilgili görüş bildirmesi doğal olmanın ötesinde onun görevidir.

Bu nedenle toplumcu hekimlerin oluşturduğu bir grup olan DKG; “Gelenekten Geleceğe” şiarıyla 1923 aydınlanmasından, emekten, barıştan ve laik, nitelikli, eşit bir eğitimden yanadır.

Hekimler, kimlerin gerçekten çağdaş, demokratik, laik bir ülkede iyi hekimlik yapmak için mücadele ettiğini ve bunun için bedeller ödediğini; kimlerin sadece seçimden seçime gündeme gelmeye çalıştığını çok iyi bilmektedir. Pandemi ve deprem süreci de turnusol işlevi görerek bunu bir kez daha kanıtlamıştır. İTO yöneticileri bir yandan doğru bilgilerle halkı aydınlatırken diğer yandan tüm sağlık kurumlarını dolaşarak meslektaşları ile dayanışma içinde olmuş; çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için çaba harcamıştır.

Meslektaşlarımızı, kara propagandaya inat, oyları bölmeden 5 Mayıs’ta, Cumhuriyet kazanımlarına, hekim emeğine ve halkın sağlık hakkına sahip çıkan, DKG’ye oy vermeye davet ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx