Sıhhat işçileri Beyaz Miting’e çağırdı: ‘Mesleğimiz alarm veriyor’

İZMİR- İzmir’deki sıhhat işçileri, 29 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek Beyaz Miting öncesi basın toplantısı düzenledi. İzmir Tabip Odası Orhan Süren Salonu’nda düzenlenen toplantıda açıklama yapan İzmir Tabip Odası Lideri Süleyman Kaynak sıhhat işçilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, “Sağlık sisteminde yaşananlar artık alarm vermekte, kriz günbegün derinleşmektedir” dedi.

Hastane kapısında kuyruk periyodu bitti diyenlerin; üç aydan evvel randevu alınamadığını ve artık kuyrukların telefon başındaki sanal kuyruklara dönüştüğünü pek düzgün bildiğini söyleyen Kaynak, muayene olacakların ve ameliyat sırası bekleyenlerin ya meskenlerinde mukadderatına ya da özel hastanelerin insafına mahkûm edildiğini vurguladı.

‘HEKİMLİK MESLEĞİ DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ’

Pandemi periyodu boyunca ertelenen sıhhat hizmetlerinin yaratacağı tıkanıklıklar konusunda yaptıkları ikazların görmezden gelindiğini hatırlatan Kaynak, “Uyarılarımız görmezden gelinmiş; örneğin yaşa bağlı hastalıklar, kronik hastalıklar ve kanser hastalarında ilgili öngörülerimiz ne yazık ki gecikmiş teşhis ve tedaviler ve olarak yaşanmıştır. Sıhhatte ihtilal yarattık diye övünenler, aylar sonrasına lakin randevu alabilen yurttaşlara ise 5 dakikada muayeneyi reva görmüştür. Gözetici sıhhat hizmetlerini yok sayan, daha çok harcama yapılması için sıhhat talebini kışkırtan ve sıhhati piyasalaştıran anlayış; hastalık üreten, toplumu yok sayan sıhhat siyasetleri ile daha çok hastalanmış toplum ve daha çok tükenmiş tabip kitlesi yaratmıştır” diye konuştu. Sıhhatte dönüşüm projesi ile sıhhatin piyasalaştırıldığını, hastanın müşteri ve sıhhat kuruluşlarının ticarethane, işletme haline geldiğini söz eden Kaynak, hekimlik mesleğinin değersizleştirildiğini, doktorların ve sıhhat çalışanlarının fakirleştirildiğini lisana getirdi.

‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN 29 MAYIS’TA ANKARA’DA BULUŞUYORUZ’

11-14 Nisan tarihlerinde bin 674 doktorun katıldığı anket çalışmasında doktorların yüzde 73’ünün çalışma koşullarının yoğunluğu nedeniyle hastalarla yahut işiyle kâfi ve uygun bir formda ilgilenemediğini belirten Kaynak, yüzde 46’sının ise aylık fiyatının yetmediğini söyledi. Tabiplerin yüzde 85’inin daha evvel hasta yahut yakını tarafından sözel yahut fizikî şiddete uğradığını ve yalnızca Yüzde 5’inin çalışma ortamında sıhhatte şiddet ile alakalı kendini gereğince inançta hissettiğini lisana getiren Kaynak, “Emeğimiz, mesleğimiz ve toplumun sıhhat hakkı için yaptığımız aksiyonların iktidar üzerinde oluşturduğu baskı; vaatler ve oyalamalarla geçiştirildi, hala de geçiştirilmeye çalışılıyor. Haklarımızı alabilmenin yolunun daima birlikte, yılmadan uğraş etmekten geçtiğini âlâ biliyoruz, dün yaptığımız üzere bugün de gayrete devam ediyoruz. Tekrar uyarıyoruz: Mesleğimiz, sıhhatimiz alarm veriyor. Fakat değiştirme, dönüştürme, geri alma bahtımız var. Gelin birlikte dur diyelim, değiştirelim. “Emek Bizim Kelam Bizim, Sıhhat Hepimizin” mitinginde buluşalım. Problemlerin kaynağı ortadadır ve iktidar da dahil herkesçe bilinmektedir. Sağlıklı bir gelecek için, bu topraklarda hekimlik yapabilmek için 29 Mayıs’ta Ankara’da tüm sıhhat emek meslek örgütleriyle buluşuyoruz” sözlerini kullandı.

VETERİNER TABİPLERİN DURUMUNA DA DİKKAT ÇEKİLDİ

Toplantıda ayrıyeten veteriner doktorlar ve veteriner sıhhat çalışanlarının halk sıhhatinin korunması sürecinde beşerî tabiplerle birlikte çalışmak zorunda olduğu da belirtilerek, mevzuatta ‘sağlık hizmetleri sınıfı personeli’ olan veteriner tabiplerin bu sınıftan dışlanarak özlük haklarının kötüleştirildiğine de dikkat çekildi. Veteriner tabiplerin fiili hizmet artırımı hakkı elinden alındığının, meslek icra etme imkanlarının yok edildiğinin altı çizilen toplantıda, ellerinden alınan hakkın veteriner tabiplere tekrar verilerek, emeklilikte hayat standardını karşılayacak bir gelire sahip olmalarının gerektiği vurgulandı.

Toplantıda yer alan kurumlar ise şöyle;

-İZMİR TABİP ODASI
-İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI
-SES
-BİRİNCİ BASAMAK BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI
-GENEL SIHHAT İŞ SENDİKASI
-DEV SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
-TARIM ORKAM SENDİKASI
-İZAHED
-SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
-TÜMRAD-DER
-BELEDİYE VETERİNER TABİPLER DERNEĞİ

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.