Resmi Gazete’de yayımlandı: 7 soruda ikinci el araba satışı

Ticaret Bakanlığının ikinci el araba ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Buna nazaran, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, araba ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını yahut satışını, birinci tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden evvel direkt yahut dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

NTV’nin haberine nazaran, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler ismine bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel tescil edilen araba ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması yahut satılması mümkün olacak.

Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütecek.

NE VAKİT SONA ERECEK? 

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, piyasada oluşan fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemeyi amaçlandığı vurgulanarak, “Bilindiği üzere, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizlikleri çok ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabilmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el araba ve arazi taşıtı satışı yapan şahıslar tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar birinci tescili yapılan araba ve arazi taşıtlarının pazarlaması yahut satışı, birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir” denildi.

KISITLAMA NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin halihazırda kendi isimlerine tescilli taşıtların 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılabilmesine imkan sağlanacak. Kelam konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı da birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacak.

ÖZEL ŞAHISLAR ARAC SATAMAYACAK MI?

Düzenlemede, ticari faaliyet dışında araç satanlara yönelik düzenlemede yer aldı. Özel aracını satmak isteyenlere, 3 araca kadar ay ve kilometre sonu getirilmedi.  Bakanlığın açıklamasında bu durum şöyle anlatıldı:

 “Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Lakin, en son tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla araba ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞI?

Bakanlığın verdiği bilgiye nazaran, yapılan düzenleme ile sırf araba ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanıyor. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt cinsleri bu kısıtlama kapsamında yer almıyor.

BAŞKASI İSMİNE SATIŞ NASIL OLACAK? 

Düzenlemedeki kıymetli hususlardan birisi, aracını galericiye üzerinden satmak isteyenleri de kapsaması. Aracınızı galeriye bırakırsanız, yaş ve kilometre sonuna bakılacak. 

Düzenlemeye nazaran, İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra, rastgele bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması yahut satışı da bu kısıtlama kapsamında pahalandırılacak. Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden kontrole tabi olacaktır” 

DENETİMLERİ KİM YAPACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, pazarlama ve satış kısıtlamasına karşıt faaliyetlerin tespitine yönelik satış kayıtları üzerinden yapılan kontroller ile saha kontrolleri artırılacağı belirtilerek, “Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetler derhal sürece alınacaktır. Düzenleme ile halihazırda bölümde yaşanan çok ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, bu Yönetmelik kararı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar süreksiz bir müddet yürürlükte kalacaktır. Bakanlığımızca, piyasa şartları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulaması altı aya kadar uzatılabilecektir” denildi. 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.