Milyonlarca çalışan bu haberle bayram edecek: Artık yüzde 100 artırımlı yatacak! Çabucak alabilirsiniz…

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay’dan flaş karar. Alınan karar nazaran artık İş Kanunu’ndaki amir karara nazaran iş arama müsaadesinden yararlanma çalışanın isteği kaidesine bağlı tutulmadığına hükmedildi. Böylelikle artık kesinti olmadan yüzde 100 yatacak. Sizde alabilirsiniz! İşte ayrıntılar…

YARGITAY’DAN FLAŞ KARAR!

Yargıtay tarafından alınan kararda, talep bulunmasa da emekçiye iş arama müsaadesi verilmesi gerektiğine, patronun bu hususta bir taktir hakkına sahip olmadığına kanaat getirildi. İş Mahkemesi’ne başvuran bir emekçi, kıdemi 5 yıldan fazla olan personelin ihbar önelinin 22 hafta olduğu ve ihbar öneli içerisinde patronun her gün günde 4 saat iş arama müsaadesi vermek mecburiyetinde olduğunun düzenlendiğini bildirdi.

YÜZDE 100 ARTIRIMLI YATACAK

İş arama müsaadesi kullandırılmadan çalıştırıldığını belirten davacı personel, iş arama müsaadelerine ait fiyatın yüzde 100 artırımlı olarak ödenmesi gerektiğini ileri sürerek iş arama müsaadesi alacağının faiziyle davalıdan tahsilini talep etti. Davalı şirket, tezleri reddetti. Mahkeme, emekçiyi haklı buldu. Yargıtay 22. Hukuk Dariesi kararı bozdu. Yine yapılan yargılamada İş Mahkemesi, birinci kararında direndi. Bu kere belge Yargıtay Hukuk Genel Heyeti’ne taşındı.

Kurul, adeta manifesto niteliğinde bir karara imza attı. Patron tarafından iş arama müsaadesinin kullandırılmaması ya da eksik kullandırılması hâlinde emekçinin iş kontratını derhal fesih hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Yeni iş arama müsaadesi ihbar öneli içindeki çalışılan günler için kelam konusu olduğu vurgulandı.

ALINAN KARARDA ŞUNLAR DENİLDİ

“Dolayısıyla hafta tatili, ulusal bayram genel tatil günleri üzere çalışılmayan günler için patronun yeni iş arama müsaadesi vermesi ya da bu müddetlerde dahil olacak formda iş arama müsaadesi alacağı hesaplaması kelam konusu olmaz.

Dolayısıyla bu borç şahsen Kanundan kaynaklanmakta olup emekçinin patrondan iş arama müsaade isteğinde bulunması gerekmediği üzere müsaade istenmesi hâlinde de patronun kabul edip etmeme yetkisi bulunmamaktadır. Hususun ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlendiği üzere personelin talebi yalnızca müsaadenin kullanılma formu ve vakti tarafından dikkate alınması gereken bir kaidedir.

Davacının iş arama müsaadesini kullanmadığı ihbar mühletince davalı işyerinde tam gün mesai ile çalıştığı ise sabittir. Nitekim de İş Kanunundaki amir karara nazaran iş arama müsaadesinden yararlanma personelin isteği şartına bağlı tutulmamıştır. Talep bulunmasa da emekçiye iş arama müsaadesi verilmesi zarurî olup patron bu hususta bir taktir hakkına sahip değildir.

“İSABETSİZLİK BULUNMAMAKTADIR”

Somut olayda olduğu üzere davalı patron tarafından iş arama müsaadesinin kullanılması için yapılan bildirimler de patronu bu yükümlülükten kurtarmaz. Patronun müsaade verildiğini belirttiği gün ve saatlerde çalışılmak istenmesi durumunda emekçiye iş verilmemesi gerekir. Ayrıyeten davacı emekçi bildirimlere yaptığı itirazında feshin yasaya ve işyeri uygulamasına muhalif olduğunu belirtmiş olup iş arama müsaadesini kullanmayı kabul etmediği tarafında bir beyan yahut bir itiraz ileri sürmemiştir.

Bu sebeple müsaadenin kullandırılması gerekirken çalıştırılan davacıya müsaade kullanmaksızın alacağı fiyata ilaveten çalıştırıldığı müddetin fiyatı de yüzde yüz artırımlı ödenmelidir. Bu sebeple emredici düzenleme gereği müsaadenin kullandırılmasının mecburî olduğunun kabulü ile alacağın karar altına alınması gerektiğini karara bağlayan direnme kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.