Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS ile memur alımı! Müracaat kuralları ve ilanın tamamı…

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine imtihan yoluyla 400 kişilik memur alımı yapacak. Özel yarış imtihanı, Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı imtihan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek kelamlı imtihandan oluşacak. Pekala müracaat koşulları neler?

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Müsabaka İmtihanına katılabilmek için;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel koşulları taşımak,

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

  • Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),

  • ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) KPSSP48 puan cinsinden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,

  • Sınav fiyatını ÖSYM’nin internet sayfasında yahut taşınabilir uygulamalarında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM ismine yatırmış olmak,

  • Sınava müracaat süreçlerini eksiksiz bir biçimde tamamlamış olmak, kaideleri aranır.

SINAV BAŞVURUSU NE VAKİT?

Sınava ön müracaatlar, 8-14 Eylül 2022 tarihleri ortasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır.

Atama yapılacak 400 takım ve konumun yirmi katı aday (8000 aday) KPSSP48 puan cinsinden en yüksek puandan aşağıya hakikat sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla tıpkı puana sahip adaylar da listeye dahil edilerek son müracaat yapacak adaylar belirlenecektir. Ön müracaat sonuçlan, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Ön müracaat sonucu sıralamaya giren adayların en son müracaatları 27 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri ortasında ÖSYM müracaat merkezleri aracılığıyla yahut taşınabilir uygulamalarından yahut ferdî olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler ortasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç müracaat günü 11 Ekim 2022 tarihi olacaktır.

Sınava ön müracaat ve sonuncu müracaat, imtihanın uygulanmasına ait bilgiler, ön müracaat fiyatı, imtihan fiyatı ve bu fiyatların yatırılmasına ait konular müracaat tarihlerinden evvel ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Yazılı imtihan ÖSYM tarafından 13 Kasım 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. İmtihan 10,15’te başlayacaktır ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

SINAV BAHİSLERİ NELER?

Sınavda adaylara, her bir bahis kümesi prestijiyle 15 ‘ er soru olmak üzere toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin bahisleri aşağıda belirtilen biçimde olacaktır:

a) İktisat:

1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2) Memleketler arası İktisat,

3) Memleketler arası Ekonomik İlgiler ve Kuruluşlar.

b) Maliye:

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2) Maliye Siyaseti,

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Temelleri,

c) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku,

2) Yönetim Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

4) Borçlar Hukuku,

5) Uygar Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

ç) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Tahlil ve Raporlama.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.