Fatiha Müddeti’nin manası ve fazileti nelerdir? Fatiha neye düzgün gelir? FATİHA MÜDDETİ OKU

Müslüman alemi, kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek ve bağışlanmak için sık sık dua okur.

Allah tarafından Müslümanlara farz kılınmış olan 5 vakit namazın her rekatında Fatiha mühleti okunur.

Kur’an-ı Kerim’in birinci müddeti olan Fatiha Mühleti halk tarafından Elham Duası olarak bilinir.

Fatiha Mühleti 7 ayettir, her kaygıya devadır.

Fatiha Müddetini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş üzere sevaba nail olur.

Fatiha Müddetinin faziletleri nelerdir?

İslam dininde en faziletli müddetler içerisinde yer alır. Faziletleri ortasında; başarılı olmak, yardım görmek, şefkat sahibi olmaya yöneltme üzere durumlar bulunur.

Fatiha Müddeti, kişinin düşmana üstün gelmesi, kötülüklerden korunması, mevki sahibi olması ve mülk edinmesi için okunabilen mühletler ortasında yer alır.

Fatiha Müddetinin okunuşu

Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi hakikat yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.